SMART Security S.C. oferuje Pa??stwu us??ugi z zakresu projektowania, monta??u i konserwacji urz─?dze?? szeroko poj─?tej ochrony osób i mienia. Do ka??dego zlecenia podchodzimy indywidualnie i staramy si─? tak dobra─? sprz─?t, aby spe??ni─? wszystkie wymagania naszych klientów.

W sk??ad naszej oferty wchodz─?:

 

 

Kr├│tko o nas

SMART Security S.C. powsta??a w 2014 roku w oparciu o niemal 10-cio letnie do??wiadczenie swoich za??o??ycieli. Oferujemy us??ugi z zakresu szeroko poj─?tej ochrony osób i mienia.

Projektujemy, instalujemy, konserwujemy:

Firma zapewnia 24-miesieczn─? gwarancje i ca??odobowy serwis.